Privacyverklaring

Privacyverklaring

Beste bezoeker,

Fijn dat u onze website bezoekt en informatie verstrekt via het contactformulier. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wie zijn wij?
Sturm Zeeuwse Eieren
Frederik Barbarossaweg 1
4364 SG Grijpskerke

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
Sturm Zeeuwse Eieren
Frederik Barbarossaweg 1
4364 SG Grijpskerke
Telefoon: 0118-470177
E-mail: sturmeieren@kliksafe.nl

Mw. J. Wouters is de Functionaris Gegevensbescherming van Sturm Zeeuwse Eieren. Zij is te bereiken via: sturmeieren@kliksafe.nl.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Sturm Zeeuwse Eieren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Postcode
  • Plaatsnaam
  • Mobiele telefoonnummer
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  • Niet van toepassing

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sturm Zeeuwse Eieren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Sturm Zeeuwse Eieren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?
Nee, dat doen wij niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens 8 weken bewaard en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sturm Zeeuwse Eieren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?
Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in Nederland.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat onze website(server) plaatst op uw computer, tablet of telefoon (apparaat) waarmee u deze website bezoekt. Door het bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website, geeft u via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Mocht u er niet mee akkoord gaan dat wij cookies plaatsen dan kan dit invloed hebben op de werking van de website. U kunt dan het volgende doen:

De cookies verwijderen uit uw browser
Instellen dat uw browser cookies niet automatisch accepteert. Afhankelijk van uw browserinstellingen is het mogelijk dat onze website minder goed werkt.

Welke cookies gebruikt deze website?
Deze website gebruikt functionele cookies om onderdelen van onze websites handiger te maken, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken. U herkent deze aan de naam: PHPSESSID.

U kunt het privacy statement van Google hier bekijken.

Inzage in persoonsgegevens
Hoe kunt u bij ons inzage vragen in de verwerkte persoonsgegevens? En hoe zit het met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens of het intrekken van uw toestemming? Waar kunt u terecht als u gebruik wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens? Hiervoor hebben wij één aanspreekpunt: mw. J. Wouters. U kunt contact met haar opnemen via sturmeieren@kliksafe.nl. Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sturm Zeeuwse Eieren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sturmeieren@kliksafe.nl.